Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie informuje, że zapisy nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się od dnia 27.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.

Karty zapisu dzieci do przedszkola można pobrać w Przedszkolu, sekretariacie SP, na stronie internetowej naszej szkoły (zakładka "do pobrania") lub pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1s2vfOdHE8IwP2ymgqdwdpl0-2W1NZRot/view?usp=sharing

Wypełnione karty należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły.

(Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wszystkich danych)

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu (do pobrania u wychowawców poszczególnych grup).