GOKiCz (1)
GOKiCz (1)
GOKiCz (2)
GOKiCz (2)
GOKiCz (3)
GOKiCz (3)
GOKiCz (4)
GOKiCz (4)
GOKiCz (5)
GOKiCz (5)
GOKiCz (6)
GOKiCz (6)
GOKiCz (7)
GOKiCz (7)
GOKiCz (8)
GOKiCz (8)
GOKiCz (9)
GOKiCz (9)
Previous Next Play Pause

W tym roku ferie zimowe w Skołyszynie minęły bardzo szybko. To wszystko za sprawą bogatego programu wycieczek i zajęć, w których mogli uczestniczyć młodzi mieszkańcy naszej gminy. Zabawy na interaktywnym dywanie, wycieczka do wrotkarni, kulig, warsztaty robienia gniotków i zabawy masą nienewtonowską, wyjazd do kina HELIOS i BWA w Krośnie, wyjazdy do kręgielni i sali zabaw, ognisko z pieczeniem kiełbasek, warsztaty chemiczne, batik i zabawy graficzne, warsztaty wokalne i taneczne, zabawy na świeżym powietrzu, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w gminie przygotował wiele atrakcji.

W czasie ferii zimowych (13-24 stycznia), GOKiCz w Skołyszynie organizował codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczęszczające na zajęcia feryjne sprawiły, że w GOKiCz w Skołyszynie oraz w filiach w Harklowej i Święcanach było gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Były warsztaty chemiczne, warszaty baletowe,  zajęcia w bibliotekach, zabawy i konkursy. Dzieci przygotowały rzeźby z masy solnej, grały w gry planszowe oraz budowały z klocków. Odbyły się warsztaty wokalne oraz taneczne. Podczas spotkania z policjantem, o bezpieczeństwie w czasie zimowych ferii z dziećmi i młodzieżą rozmawiał młodszy aspirant Arkadiusz Przybyłowicz.

Największym zainteresowaniem w czasie ferii cieszyły się wycieczki dofinansowane przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież odwiedziła wrotkarnię w Rzeszowie i kręgielnie w Jaśle. Młodzi wyjechali również na kulig do Regietowa, połączony z zabawami na świeżym powietrzu i ogniskiem. Odbył się wyjazd do kina Helios oraz Biura Wystaw Artystycznych  w Krośnie.  Najmłodsi, odwiedzili salę zabaw w Jaśle.

Z oferty feryjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie skorzystało blisko 500 dzieci z gminy Skołyszyn.

 

GOKiCz