Zapytanie ofertowe - 2020-02-03

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: „Sprzedaż 9 sztuk drzew „na pniu" z działki Nr ewid. 667/7 położonej w miejscowości Skołyszyn, gm. Skołyszyn”.

 

I.      Opis przedmiotu sprzedaży:

 

1.      Drzewa zlokalizowane na działce nr ewid. 667/7w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn:

 

·3 szt. drzew gatunku  Klon jawor – obw. pni: 360 cm, 185 cm, 84 cm

·6 szt. drzew gatunku  Topola osika  – obw. pni: 310 cm, 280 cm, 210 cm, 250 cm, 200 cm, 260 cm.

 

2.      Na wycięcie ww. drzew Gmina Skołyszyn posiada prawomocną decyzję Starosty Jasielskiego z dnia 13.01.2020 r., znak: OS.613.2.2020.

 

więcej...