Gmina Skołyszyn rozpoczyna realizację kolejnego projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W dniu 23 stycznia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej”. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Założeniem projektu jest ograniczenie emisji ciepła do atmosfery, jak również ograniczenie wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku ośrodka zdrowia.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest szereg prac, m.in.:
- docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropu, wymiana okien, drzwi, wymiana pieca i instalacji CO.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego br.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause