Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań dla Wójta Gminy Skołyszyn. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych są bardzo duże, dlatego podejmowane są działania przyczyniające się do poprawy ich stanu technicznego. Obejmują nie tylko modernizację dróg gminnych publicznych, ale również dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z których korzystają zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy.

12 lutego 2020 roku Gmina Skołyszyn złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres projektu o dofinansowanie modernizacji obejmie drogi rolnicze w miejscowościach:

 • Bączal Dolny,
 • Jabłonica,
 • Świecany.
  Bączal Dolny
  Bączal Dolny
  Jabłonica
  Jabłonica
  Święcany
  Święcany
  Previous Next Play Pause