Na podstawie Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dn. 17.02.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na relizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020 przyznano dotację:

  1. Ludowemu Klubowi Sportowemu w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, zakup sprzętu sportowego, przygotowania obiektów do rozgrywek - w 2020 r.” - w wysokości: 70 000,00 zł.

  2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Standart” w Święcanach, Święcany 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, udział w rozgrywkach ligowych, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, przygotowanie obiektów do rozgrywek, zakup odzieży i obuwia sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi
    w - 2020 r.” - w wysokości: 40 000,00 zł.

 

Zarządzenie Nr 24/2020