Odpady wielkogabarytowe w Harklowej, w Pustej Woli, w Kunowej, w Sławęcinie i w Siedliskach
będą dodatkowo odbierane 5 marca 2020 r.,
wg harmonogramu, który został wysłany do mieszkańców

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz