W dniu 2 marca 2020 roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Skołyszyn, podczas której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa”.

Wniosek w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego został złożony w ramach naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w 2020 r., a całkowita wartość opiewa na kwotę 299 901,42 zł, w tym 10% wkładu własnego Gminy Skołyszyn.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez utworzenie nowych miejsc w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kunowej dla 20 dzieci oraz poprawa jakości oferty edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie i Święcanach.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydatki:

  • zakup wyposażenia nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa,
  • bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa,
  • zakup nowego wyposażenia placu zabaw przy SP Kunowa,
  • organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy (gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, rytmika, zajęcia teatralno-muzyczne, szachy i gry planszowe).

Dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kunowej jest odpowiedzią władz Gminy Skołyszyn na potrzeby rodziców w zakresie utworzenia dodatkowych miejsc w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

1
1
2
2
Previous Next Play Pause