Jednym z priorytetów Wójta Gminy Skołyszyn jest poprawa infrastruktury drogowej. W dniu 9 marca 2020 roku w Jaśle został podpisany akt notarialny, przekazujący Gminie Skołyszyn nieuregulowany dotąd status prawny działek stanowiących pas drogowy w Bączalu Górnym. Dzięki działaniom Radnego do Rady Gminy Skołyszyn p. Janusza Łyszczarza, Sołtysa wsi Bączal Górny oraz Wójta Gminy,  w ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie poprawiony stan nawierzchni odcinka drogi gminnej w kierunku Domu Ludowego i Remizy OSP w Bączalu Górnym.  Pierwszy etap modernizacji tego traktu komunikacyjnego (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1832R) został zrealizowany w lecie 2019 roku.

Głównym celem modernizacji jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych użytkowników drogi. 

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause