KOMUNIKAT
Wójta Gminy Skołyszyn


Na podstawie § 8.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.poz.433), mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Urzędu Gminy Skołyszyn oraz pracowników ich obsługujących, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd i jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu. W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Wójt Gminy Skołyszyn zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w tut. Urzędzie oraz odroczenie, w miarę możliwości, załatwiania wszelkich spraw urzędowych. W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informuję, że  od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem, wprowadza się następujące zmiany:

1.Działalność Urzędu Gminy Skołyszyn będzie zredukowana do biura podawczego zorganizowanego do odbioru poczty i wniosków pisemnych na parterze budynku.

2.Kasa Urzędu będzie nieczynna, a wszelkie płatności, w miarę możliwości, prosimy dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej lub w Banku Spółdzielczym w Skołyszynie.

3. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia i zajęcia w Gminnym Centrum Kultury  i Czytelnictwa, w tym w Klubie Senior+. Nie będzie możliwości wypożyczania i zwrotów książek do bibliotek.

4. Szkoły Podstawowe i Przedszkole, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 16 do 25 marca 2020 są całkowicie zamknięte dla uczniów.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie działał w postaci specjalnie wyznaczonej strefy obsługi klientów. Wypłata świadczeń i zasiłków będzie realizowana bez zakłóceń w sposób dotychczasowy.

6. Apeluję o ograniczenie wizyt w Ośrodkach Zdrowia do wyłącznie niezbędnych i uzasadnionych medycznie. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny:
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie - tel. 13 449 10 24
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej  - tel. 13 449 40 06
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Święcanach - tel. 13 449 50 03
- TELEPORADY pod nr. tel. 503 536 114.

7. Wszystkie osoby powracające z zagranicy są zobowiązane odbyć dwutygodniową kwarantannę domową. W przypadku braku możliwości odizolowania osoby odbywającej kwarantannę od domowników (odrębny węzeł sanitarny, pomieszczenie, itp.) kwarantanną objęta jest cała rodzina!!! Bardzo proszę osoby powracające z zagranicy o dyscyplinę oraz odpowiedzialne zachowanie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własnej rodziny i mieszkańców.

W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zarażeniu się koronawirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie skontaktować się ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Jaśle - tel. 13 446-30-08, 500 544 035 lub udać się do Szpitala Powiatowego - Oddział Zakaźny w Jaśle - tel. 13 443-75-30.

Informuję, że podejmujemy szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia się na terenie naszej gminy.

Skołyszyn, 2020-03-14                                                                                                                                      

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz


Wykaz telefonów do Urzędu Gminy:
- Centrala Urzędu
- tel. 13 449 10 62, 13 449 10 63;  e-mail:
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
- tel.  13 449 17 32 lub 13 449 17 33;  e-mail:
- Urząd Stanu Cywilnego
- 13 449 17 40; e-mail:
- Stanowisko pracy ds. obywatelskich
- 13 449 17 38; e-mail:
- Stanowisko ds. gospodarki odpadami
- 13 449 17 36; e-mail:
- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 13 449 17 48 lub 665 677 112; e-mail: