Informacja
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem dostępu do Urzędu Gminy Skołyszyn dla interesantów oraz mając na uwadze wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji  wyborczej   informuję,  że  zgłoszeń  można  dokonywać   w  następujący  sposób:

  • przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres urzędu,
  • skanu za pośrednictwem    poczty    elektronicznej    na    adres:   
  • złożenie zgłoszenia w biurze podawczym urzędu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla gminy Skołyszyn za pośrednictwem Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, tj.:

  • od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do godz. 15:30,
  • w piątki od godz. 7:30 do 14.00.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będą udzielane pod numerem telefonu: 0-13 449 17 24

Przed kontaktem z Urzędem proszę o zapoznanie się z treścią pisma Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej (do pobrania w załączniku).

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn