Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczanie obwodów do kategorii, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczanie obwodów do kategorii, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Obwieszczenie nr 2

2a

2b

2c

2d

2e

2f

Obwieszczenie nr 1

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h

1i