Nieoczekiwana pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że w szkołach konieczne było wprowadzenie zdalnego nauczania. Już 2 kwietnia br. Gmina Skołyszyn złożyła wniosek w ramach programu „Zdalna Szkoła” o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów z terenu Gminy, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu umożliwiającego im realizację zajęć szkolnych. Gmina Skołyszyn ma otrzymać na ten cel środki w wysokości 70 tyś. zł. Wniosek złożony do Ministerstwa Cyfryzacji został oceniony pozytywnie.

Obecnie prowadzimy działania związane z wyłonieniem dostawcy sprzętu komputerowego i podpisaniem umowy. Zakupione laptopy zostaną przekazane do poszczególnych szkół, a następnie dyrektorzy tych placówek ustalą kryteria, według których będą udostępniać sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom – powiedział Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz.

Program „Zdalna Szkoła”  realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

laptopy