Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Pan Dariusz Łyszczarz oraz Zastępca Wójta Pan Paweł Gutkowski złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pamięci przed pomnikiem Bohaterów II wojny światowej i Ofiar terroru faszyzmu hitlerowskiego i stalinizmu. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, uroczystość miała charakter symboliczny.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Chociaż Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

P10107042