Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

  • dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat.
  • użyczenia z terenu wsi Skołyszyn, na okres 5 lat.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 12 maja 2020 r. do dnia 2 czerwca 2020 r., a także na stronie internetowej Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu
(13) 449 -17 - 31.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz