Podczas sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniach 30.03.2020 r. oraz 12.05.2020 r., Radni podjęli uchwały w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Jasielski na terenie naszej gminy.

  1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – Lisów; dofinansowanie Gminy Skołyszyn 200 000,- zł.
  2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skołyszyn; dofinansowanie 70 000,- zł. W 2019 r. Rada Gminy Skołyszyn przeznaczyła na I etap budowy chodnika 111 690,- zł. Łączna kwota dofinansowania budowy chodnika z budżetu Gminy Skołyszyn wyniosła 181 690,- zł (50 % wartości zadania).                                  
  3. Remont drogi Nr 1867R Harklowa – Osobnica w miejscowości Harklowa; dofinansowanie w kwocie 20 000,- zł.
  4. Budowa i remont chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Harklowa; dofinansowanie 16 000,- zł.

„Należy podkreślić dobrą współpracę samorządu Gminy Skołyszyn ze Starostą Jasielskim - Panem Adamem Pawlusiem, Zarządem i Radą Powiatu Jasielskiego w zakresie realizowanych i planowanych zadań powiatowych. Dzięki wspólnym działaniom i decyzjom podjętym przez Starostę Adama Pawlusia, w trakcie opracowania jest dokumentacja kolejnych inwestycji tj. budowy mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki oraz przebudowy drogi Siepietnica – Święcany” powiedział Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause