Szanowni Mieszkańcy,
Z przykrością stwierdzam, iż pomimo licznych apeli oraz komunikatów nadal trwa nielegalna praktyka podrzucania ,,śmieci” do lasu, przydrożnych rowów i innych miejsc do tego nieprzeznaczanych. W ostatnich kilku miesiącach na terenie Gminy Skołyszyn służby wielokrotnie odkrywały tzw. „dzikie wysypiska śmieci”. Dalej pojawiają się kolejne miejsca nielegalnego wysypywania odpadów, o których informują mieszkańcy i sołtysi wielu miejscowości. Apeluję do osób lub firm, które wyrzucają odpady w sposób nielegalny o zaprzestanie tego procederu.

Uprzejmie proszę osoby będące świadkami procederu wyrzucania odpadów w miejsca niedozwolone o poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji lub zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Skołyszyn (pokój nr 4, tel.: 13 44 917 36).

Należy podkreślić, że kary za nielegalne wyrzucanie odpadów mogą sięgać nawet do 5 000 zł. Dodatkowo każda osoba, która zostanie zatrzymana na tym niechlubnym procederze, ponosi koszty likwidacji nielegalnego składowiska i zobligowana jest do przywrócenia środowiska do stanu przed zanieczyszczeniem. Informuję również, że wiele miejsc na terenie naszej gminy jest objętych monitoringiem, również pod kątem nielegalnego podrzucania „śmieci”.

Jeszcze raz zwracam się z uprzejmą prośbą o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Bogusław Kręcisz

Na zdjęciach tzw. „dzikie wysypiska” w m. Siedliska Sławęcińskie.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause