19 maja 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gm. Skołyszyn (Stacja Uzdatniania Wody)”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Polskie Centrum Wody Jasło & Spółdzielnia „Czystość” Sękowa. Koszt realizacji tej części inwestycji wyniesie 1 761 975,00 złotych. W tym samym dniu, w godzinach przedpołudniowych oficjalnie przekazany został plac budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowa.

Ponadto 12 marca 2020 r. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie na realizację zadania pn.: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola (sieć rozdzielcza PEHD)”. Koszt zadania wyniesie 1 639 590,00 złotych. Aktualnie trwają prace budowlane w terenie.

Obydwa zadania realizowane są z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla operacji typu „gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji inwestycji budowy sieci rozdzielczej wraz ze stacją uzdatniania wody wyniesie ponad 3,5 mln zł.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause