W poniedziałek 25 maja przed budynkiem Urzędu Gminy Skołyszyn odbyło się przekazanie nowego, lekkiego samochodu terenowego z wyposażeniem dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakup samochodu wraz z wyposażeniem dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Projekt jest realizowany przez Gminę Skołyszyn w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skołyszynie.  

Wartość samochodu to kwota  252 557, 99 zł. Wykonawca: Frank-Cars Sp. z o.o.

Nabycie nowego samochodu wraz z wyposażeniem jest pierwszym etapem zamówienia, które jest realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego pełna nazwa to: „Zakup lekkiego samochodu terenowego z wyposażeniem, agregatu pompowego i łodzi na przyczepie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie”.

W ramach projektu w późniejszym terminie zostaną dostarczone również:

  • Agregat pompowy o wartości 152 520,00 zł. Wykonawca: PPHU „KLAUDIA” Sp. z o.o.
  • Łódź płaskodenna o wartości 84 624, 00 zł. Wykonawca: FHU „Hero”.

Łączna kwota realizacji zadania wynosi 489 701, 99 złotych.

Oczekując na kolejne elementy zamówienia, już teraz gratulujemy strażakom nowego samochodu i życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów!

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause