Gmina Skołyszyn rozpoczyna realizację zadań związanych z remontami dróg gminnych w m. Lisów, Harklowa, Przysieki i Siedliska Sławęcińskie. Wnioski o dofinansowanie zadań zostały złożone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019 r.

Realizowane będą następujące zadania:

  • „Remont drogi gminnej Nr 113691R w Lisowie w km. 0+000 – 0+900 – „Zagumnie”,
  • „Remont drogi gminnej Nr 113676R w Harklowej w km 1+159 – 1+509 – „Gancarzówka”,
  • „Remont drogi gminnej Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0+260 – 1+005 – „Równie”.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych wynosi 501 645,36 zł

W bieżącym tygodniu rozstrzygnięty został kolejny przetarg na remont 9 odcinków dróg gminnych na kwotę prawie 397 323, 41 zł

Lisów -
Lisów - "Zagumnie"
Lisów -
Lisów - "Zagumnie"
Harklowa -
Harklowa - "Gancarzówka"
Harklowa -
Harklowa - "Gancarzówka"
Przysieki - Siedliska Sławęcińskie -
Przysieki - Siedliska Sławęcińskie - "Równie"
Przysieki - Siedliska Sławęcińskie -
Przysieki - Siedliska Sławęcińskie - "Równie"
Previous Next Play Pause