INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krośnie I

z dnia 13 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Skołyszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 1,

- Nr 12, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

 

Odnośnik do informacji w BIP