Mieszkańcy Gminy Skołyszyn mogą już swobodnie korzystać z nowo wybudowanego chodnika. W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. oddano do użytku 422 mb chodnika przy drodze powiatowej Nr 1830 R relacji Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn.

Jak podkreśla Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz - jest to kolejna inwestycja zrealizowana we współpracy z Powiatem Jasielskim.

Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi na odcinku blisko pół kilometra w tym budowę chodnika, przepustów i kanalizacji deszczowej. Wykonano także oznakowanie pionowe.

Wspólna inwestycja Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn kosztowała 435 685,93 zł. Łączna kwota dofinansowania budowy chodnika z budżetu Gminy Skołyszyn wyniosła 214 690,00 zł.

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej poprzez podniesienie standardów drogi, a szczególnie poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi, od kościoła parafialnego, w stronę cmentarza w Skołyszynie.

W poświeceniu chodnika i oddaniu do użytkowania udział wzięli: Senator RP Pani Alicja Zając, Proboszcz parafii św. Józefa w Skołyszynie Ksiądz Tadeusz Wawryszko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wojciech Zając, Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś wraz z Członkami Zarządu Powiatu oraz Radnymi do Rady Powiatu Jasielskiego, Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz wraz z Zastępcą Panem Pawłem Gutkowskim, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Pan Dariusz Łyszczarz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pani Katarzyna Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Janusz Pacher, a także Wykonawca Pan Łukasz Mastej.

W spotkaniu uczestniczył również Projektant Pan Tomasz Passoń, który nieodpłatnie wykonał dokumentację budowy chodnika.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i sprawną realizację projektu.

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause