Gmina Skołyszyn zakupiła kolejnych 37 laptopów, które umożliwią uczniom edukację zdalną. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, które zostało uzyskane w projekcie grantowym pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiony sprzęt komputerowy trafił już do wszystkich szkół  na terenie Gminy Skołyszyn. Wsparcie w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” jest kierowane bezpośrednio do szkół,  a pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym pochodzących z rodzin wielodzietnych. 

W razie potrzeby laptopy będą pomocne w prowadzeniu nauki zdalnej, a po zakończeniu pandemii koronawirusa, to dyrektorzy poszczególnych szkół zdecydują, czy pozostawią sprzęt w domach osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do placówki oświatowej, aby na lekcjach stacjonarnych był wsparciem w pracy nauczycieli i uczniów.

Projekt "Zdalna Szkoła+" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Łącznie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” Gmina Skołyszyn zakupiła 71 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi na kwotę 143 881,30 zł. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause