Od dnia 27.06.2020 r. od rozpoczęcia gwałtownych nawałnic nieprzerwanie działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie, utrzymujące stały kontakt z służbami ratowniczymi i mieszkańcami Skołyszyna.

Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje i telefony kontaktowe.

Osoby, które ucierpiały w wyniku nawałnic, które przeszły przez Skołyszyn (27 czerwca, 2020 r.) potrzebujące pomocy mogą kontaktować się w zakresie:

 • niezbędnych potrzeb bytowych (woda pitna, żywność, środki higieniczne) – GOPS tel. 13/44 910 26 w godzinach pracy GOPS,
 • pomocy w niwelowaniu szkód – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie – tel. 665-677-112,
 • pompowaniu wody – aktualnie wszystkie jednostki ratownicze prowadzą działania, zgłoszenia Państwowa Straż Pożarna – tel. 998,
 • porządkowaniu (usuwanie zalanych rzeczy, przedmiotów) – odpady będą odbierane przez firmę bezpośrednio spod budynków (rzeczy należy wystawiać w miejscach dotychczasowego składania odpadów). Informacje można uzyskać w pod numerem tel. 13/44 910 36 w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informujemy, że osoby, które poniosły straty w wyniku przejścia frontu burzowego mogą składać wnioski o pomoc finansową.

Pomoc udzielana będzie przez:

 • STRATY W ROLNICTWIE I DOT. BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, ZWIERZĘTA PADŁE, STAWY W HODOWLI RYBNEJ- DO URZĘDU GMINY SKOŁYSZYN,
  TEL. 13/44 917 31 oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub elektronicznie poprzez platformę ePuap,
 • ZALANE I ZNISZCZONE DROGI, MOSTY, MOSTKI, PRZEPUSTY - DO URZĘDU GMINY SKOŁYSZYN, TEL: 13/44 910 62 LUB NR TEL: 784-576-157 oraz osobiście
  w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub elektronicznie poprzez platformę ePuap,
 • DOTYCZĄCE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PIWNIC : ZALANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO, PIWNICE, GARAŻ W BUDYNKU MIESZKALNYM: GOPS
  W SKOŁYSZYNIE, TEL. 13/44 910 26 oraz osobiście w siedzibie GOPS w Skołyszynie lub elektronicznie przez ePUAP,
 • WYPOMPOWANIA WODY I ZALANIE STUDNI – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
  W JAŚLE- TEL. 998
 • PODTOPIANIE WAŁÓW- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE -WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Jaśle,  tel.: +48 (13) 446 33 11
 • DOSTAWA WODY DO SPOŻYCIA – GZGK W SKOŁYSZYNIE, TEL.13 44 917 33

OPRÓCZ W.W SOŁTYSI MIEJSCOWOŚCI ZBIERAJĄ INFORMACJĘ OD MIESZKAŃCÓW WS. ZNISZCZEŃ I POTRZEB. Komisje do szacowania strat będą systematycznie oddelegowywane w teren. Prosimy mieszkańców o cierpliwość.

Pomoc udzielana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie według zamieszczonych procedur.

Zasady-MSWIA-24-06-2016  - załącznik nr 1 -Pobierz

Zasady_usuwanie_skutkow_klesk_osoby  - załącznik nr 2- Pobierz

Gwałtowne opady były najwyższe od około 30 lat, na 1 mkw spadło ponad 150 l wody. Taka ilość opadów zawsze powoduje ogromne straty i szkody. Niestety póki woda nie wróci do koryt to wypompowywanie wody jest nieskuteczne.

GABARYTY POPOWODZIOWE (tj. meble, sprzęt AGD i RTV) mogą być dostarczone do wydzielonych punktów składowania:

 1. Parking przy szkole w Przysiekach,
 2. Parking przy starej remizie w Skołyszynie,
 3. Parking przy Domu Ludowym w Jabłonicy,
 4. Parking przy przystanku naprzeciwko kaplicy w Siepietnicy.

Czarne worki zmieszane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Sprawami koordynacji zbiórki będą zajmowali się sołtysi.

Od dnia 27.06.2020 r. od rozpoczęcia gwałtownych nawałnic nieprzerwanie działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie, utrzymujące stały kontakt z służbami ratowniczymi i mieszkańcami Skołyszyna.

Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje i telefony kontaktowe.

Osoby, które ucierpiały w wyniku nawałnic, które przeszły przez Skołyszyn (27 czerwca, 2020 r.) potrzebujące pomocy mogą kontaktować się w zakresie:

 • niezbędnych potrzeb bytowych (woda pitna, żywność, środki higieniczne) – GOPS tel. 13/44 910 26 w godzinach pracy GOPS,
 • pomocy w niwelowaniu szkód – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie – tel. 665-677-112,
 • pompowaniu wody – aktualnie wszystkie jednostki ratownicze prowadzą działania, zgłoszenia Państwowa Straż Pożarna – tel. 998,
 • porządkowaniu (usuwanie zalanych rzeczy, przedmiotów) – odpady będą odbierane przez firmę bezpośrednio spod budynków (rzeczy należy wystawiać w miejscach dotychczasowego składania odpadów). Informacje można uzyskać w pod numerem tel. 13/44 910 36 w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informujemy, że osoby, które poniosły straty w wyniku przejścia frontu burzowego mogą składać wnioski o pomoc finansową.

Pomoc udzielana będzie przez:

 • STRATY W ROLNICTWIE I DOT. BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, ZWIERZĘTA PADŁE, STAWY W HODOWLI RYBNEJ- DO URZĘDU GMINY SKOŁYSZYN,
  TEL. 13/44 917 31 oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub elektronicznie poprzez platformę ePuap,
 • ZALANE I ZNISZCZONE DROGI, MOSTY, MOSTKI, PRZEPUSTY - DO URZĘDU GMINY SKOŁYSZYN, TEL: 13/44 910 62 LUB NR TEL: 784-576-157 oraz osobiście
  w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub elektronicznie poprzez platformę ePuap,
 • DOTYCZĄCE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PIWNIC : ZALANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO, PIWNICE, GARAŻ W BUDYNKU MIESZKALNYM: GOPS
  W SKOŁYSZYNIE, TEL. 13/44 910 26 oraz osobiście w siedzibie GOPS w Skołyszynie lub elektronicznie przez ePUAP,
 • WYPOMPOWANIA WODY I ZALANIE STUDNI – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
  W JAŚLE- TEL. 998
 • PODTOPIANIE WAŁÓW- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE -WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Jaśle,  tel.: +48 (13) 446 33 11
 • DOSTAWA WODY DO SPOŻYCIA – GZGK W SKOŁYSZYNIE, TEL.13 44 917 33

OPRÓCZ W.W SOŁTYSI MIEJSCOWOŚCI ZBIERAJĄ INFORMACJĘ OD MIESZKAŃCÓW WS. ZNISZCZEŃ I POTRZEB. Komisje do szacowania strat będą systematycznie oddelegowywane w teren. Prosimy mieszkańców o cierpliwość.

Pomoc udzielana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie według zamieszczonych procedur.

Zasady-MSWIA-24-06-2016  - załącznik nr 1 -Pobierz

Zasady_usuwanie_skutkow_klesk_osoby  - załącznik nr 2- Pobierz

Gwałtowne opady były najwyższe od około 30 lat, na 1 mkw spadło ponad 150 l wody. Taka ilość opadów zawsze powoduje ogromne straty i szkody. Niestety póki woda nie wróci do koryt to wypompowywanie wody jest nieskuteczne.

GABARYTY POPOWODZIOWE (tj. meble, sprzęt AGD i RTV) mogą być dostarczone do wydzielonych punktów składowania:

 1. Parking przy szkole w Przysiekach,
 2. Parking przy starej remizie w Skołyszynie,
 3. Parking przy Domu Ludowym w Jabłonicy,
 4. Parking przy przystanku naprzeciwko kaplicy w Siepietnicy.

Czarne worki zmieszane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Sprawami koordynacji zbiórki będą zajmowali się sołtysi.