Wyłącznie rodziny dotknięte kataklizmem powodzi mogą składować wielkogabarytowe odpady komunalne w miejscach do tego wyznaczonych, tj: w Skołyszynie (parking przy starej remizie), Przysiekach (parking przy Szkole Podstawowej), Jabłonicy (parking przy Domu Ludowym) i Siepietnicy (parking przy przystanku, naprzeciwko kaplicy).

Zabrania się składowania odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku normalnego zużycia, nie będących wynikiem powodzi. Harmonogram wywozu takich odpadów będzie podany w późniejszym terminie.