W dniu 7 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie medali z racji tego pięknego jubileuszu wyraziły następujące pary małżeńskie:

 • Czesława i Stanisław Banasiowie ze Skołyszyna,
 • Anna i Kazimierz Bębnowie ze Święcan,
 • Krystyna i Stanisław Czajkowie z Siedlisk Sławęcińskich,
 • Bogusława i Stanisław Czechowiczowie ze Skołyszyna,
 • Maria i Bronisław Drozdowiczowie z Harklowej,
 • Teresa i Józef Gajdowie ze Skołyszyna,
 • Janina i Jan Grzywaczowie ze Sławęcina,
 • Janina i Czesław Hajnoszowie ze Święcan,
 • Anna i Kazimierz Kaszyccy z Bączala Dolnego,
 • Zofia i Kazimierz Kosińscy z Kunowej,
 • Maria i Jan Łyszczarzowie z Bączala Dolnego,
 • Helena i Stanisław Marciszowie z Jabłonicy,
 • Anna i Władysław Niziołkowie ze Skołyszyna,
 • Maria i Sylwester Papciakowie ze Sławęcina,
 • Sabina i Jan Pawlusiowie z Przysiek,
 • Maria i Bolesław Sarneccy z Bączala Dolnego,
 • Wanda i Władysław Sendrowie ze Sławęcina,
 • Maria i Ryszard Stecowie z Harklowej,
 • Franciszka i Kazimierz Stojowie z Przysiek,
 • Maria i Władysław Tatarowie z Pustej Woli,
 • Halina i Jan Węgrzynowie z Bączala Górnego,
 • Helena i Wiesław Wilczkiewiczowie z Siepietnicy,
 • Helena i Andrzej Wójcikiewiczowie z Siepietnicy,
 • Krystyna i Edward Zającowie z Bączala Górnego,
 • Maria i Jerzy Zawiszowie z Siedlisk Sławęcińskich,
 • Krystyna i Stanisław Ziębowie z Harklowej.

W imieniu Prezydenta RP małżonków odznaczył Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz w towarzystwie: Skarbnika Gminy p. Jacka Kędziora oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Urszuli Grygi.

Odznaczenie to jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie władze Rzeczpospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego.

Dostojnym Jubilatom wręczono także kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz upominki. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana, wspólne odśpiewanie ,,Sto lat" oraz poczęstunek. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ kapeli ludowej ,,LIWOCZANIE".    

Drogim Jubilatom gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy kolejnych, tak doniosłych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym oraz pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

"Abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Niech los Wam sprzyja, niosąc powodzenie."

DSC 1828o 00212