Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie  dostał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Piorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 700,00 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli w 2020 roku na wzbogacenie księgozbioru o ciekawe nowości wydawnicze dla różnych grup czytelników.

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położonyna budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

1408372303                               1380725170