II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 230/1 o pow. 1,3315 ha, położonej na terenie wsi Sławęcin, odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (tj. środa) o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

Szczegóły na: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/zbycie-mienia/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-slawecin.html