W roku szk. 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kunowej będzie funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny, utworzony w ramach projektu pod nazwą ”Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa”. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 
Wartość projektu wyniosła 299 901, 42 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 269 910, 42 złotych oraz wkład własny Gminy Skołyszyn wynoszący 29 001, 00 złotych.
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez utworzenie nowych miejsc w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kunowej dla 20 dzieci oraz poprawa jakości oferty edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych tj. rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralno-muzyczne oraz szachy i gry planszowe w Oddziałach Przedszkolnych w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie i Święcanach.
 
W ramach projektu zakupione zostały nowe meble, zabawki i przedmioty dydaktyczno-naukowe. Rozbudowano i wyposażono w nowe urządzenia plac zabaw funkcjonujący przy szkole.
 
W dniu 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kunowej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Z dziećmi oddziałów przedszkolnych, ich rodzicami, nauczycielami spotkali się Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz, p. Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta, p. Izabela Jankowska Zawada – Sekretarz Gminy oraz p. Dorota Dłuska – Dyrektor Szkoły.
 
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, p. Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, spokojnej i efektywnej nauki, wielu sukcesów oraz zdrowia w tym trudnym dla Wszystkich czasie.
 
Dzień wcześniej p. Katarzyna Czerkowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, p. Elżbieta Madej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz p. Hubert Hasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, odebrali akty powierzenia stanowisk dyrektorskich.
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
6
6
7
7
8
8
10
10
9
9
11
11
12
12
13
13
Previous Next Play Pause