Szanowni Mieszkańcy,

w związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi instalacji solarnych wraz z wymianą glikolu, które odbywają się w okresie wrzesień 2020 r. - grudzień 2020 r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przypomina o dokonywaniu bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa praca i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy jedną z następujących opcji:

  • mailowo na adres ,
  • za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis,
  • telefonicznie pod numerem 134300262.

Mieszkańcy powinni wykonywać bieżące kontrole pracy instalacji i postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla użytkownika indywidualnego, którą otrzymali podczas odbioru instalacji. Niestosowanie się do warunków i zasad opisanych w umowie i instrukcji może skutkować utratą gwarancji na instalację solarną.