Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 409/3 o pow. 0,2358 ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 ha o łącznej pow. 0,3952 ha, położonych na terenie wsi Skołyszyn.

Szczegóły na; https://skolyszyn.bip.gov.pl/zbycie-mienia/sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanych.html