Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 255 o pow. 0,2352 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna.

Więcej na: https://skolyszyn.bip.gov.pl/zbycie-mienia/sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-ozn-jako-dz-nr-255.html