Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1818 o pow. 0,5529 ha, położonej na terenie wsi Święcany.

Więcej na: https://skolyszyn.bip.gov.pl/zbycie-mienia/sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-ozn-jako-dz-nr-1818.html