Więcej informacji o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „PRZYSIEKI 1/2019” w gminie Skołyszyn: https://skolyszyn.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.html