OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Skołyszyn Nr 66/2019 z dnia 31 października 2019 r. :

ogłaszam PONOWNIE sprzedaż składnika majątku ruchomego
- samochodu Renault Trafic

Więcej informacji na: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/zbycie-mienia/383709_sprzedaz-skladnika-majatku-ruchomego-samochodu-renault-trafic.html