Bezkolizyjne skrzyżowanie o ruchu okrężnym w Bączalu Górnym zyskało oficjalnego patrona. Został nim wybitny mieszkaniec tej miejscowości – Sługa Boży ksiądz Stanisław Kołodziej. To jedno z trzech rond w powiecie jasielskim (nie wliczając Miasta Jasła). Pozostałe znajdują się w Osobnicy i Osieku Jasielskim.

Historia ronda na przecięciu dróg powiatowych Nr 1829R Jareniówka – Czermna (granica województwa) i Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa rozpoczyna się w 2018 roku, kiedy to dzięki działaniom m.in. pana Stanisława Wojdyły – Radnego wsi Lipnica Górna, gruntownie przebudowane zostało niebezpieczne skrzyżowanie, na którym dochodziło do wielu wypadków i kolizji drogowych.

W 2019 roku rozpoczęły się starania o nadanie rondu oficjalnego patrona. Na jednym z zebrań Rady Sołeckiej wsi Bączal Górny, Członek tejże Rady pan Tomasz Bienias powziął ten temat publicznie. Wkrótce Sołtys Bączala Górnego wraz z Członkami Rady Sołeckiej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych podjęli decyzję, że patronem ronda powinien zostać Sługa Boży ks. Stanisław Kołodziej – rodak bączalski. 12 maja 2020 roku Rada Gminy Skołyszyn podjęła uchwałę Nr XXVI/159/20 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miejscowości Bączal Górny. W listopadzie 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uzgodnił lokalizację i zamontował trzy tabliczki informacyjne z nazwą patrona. Ze względu na stan epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz uczestników wydarzenia, nie odbyły się zaplanowane uroczystości otwarcia i poświęcenia ronda.

Sługa Boży ksiądz Stanisław Kołodziej (ur. 1 lutego 1907 r. w Bączalu Górnym, zm. 17 grudnia 1942 r. w KL Dachau) – to męczennik chrześcijański „in odium fidei”, kapłan rzymskokatolicki, patriota, więzień niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady KL Auschwitz oraz KL Dachau, ofiara eksperymentów pseudomedycznych. Jest zaliczony do drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.

17 listopada 2020 roku, dokładnie na miesiąc przed 78 rocznicą męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Stanisława Kołodzieja, Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz wraz Radnym do Rady Gminy z Bączala Dolnego p. Krzysztofem Sarneckim i Radnym do Rady Gminy z Bączala Górnego p. Januszem Łyszczarzem zapalili znicz na grobie rodziców Kapłana – Męczennika znajdującym się na Nowym Cmentarzu w Bączalu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest symboliczna tablica pamiątkowa.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause