Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie  prosi o podawanie odczytów wodomierzy w terminie od  25 – 27 listopada 2020 r. Prosimy o podawanie odczytów z uwzględnieniem przewidywanego zużycia do dnia 31 grudnia 2020 r.

Odczyty można podawać w wyżej wymienionym terminie telefonicznie, na adres e-mail lub na stronie internetowej BIP pod adresem: https://gzgkskolyszyn.bip.gov.pl/ gdzie został utworzony specjalny formularz do podania odczytu wodomierza. 

Link bezpośredni do strony formularza podania odczytu wodomierza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWvYLrEwvtC5GZh_i9jOdb5GycmI5q1mY89NdzP_3lFl8zWw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Numery telefonów:  13/4491749,  13/4491732, 13/4491733.
Adres  e-mail:  

Istnieje również możliwość przesyłania drogą elektroniczną faktur na adres e-mail Klienta, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na przesyłanie przez GZGK w Skołyszynie faktur Vat w formie elektronicznej. Druk do pobrania na stronie BIP GZGK w Skołyszynie w zakładce „wnioski”.

Link bezpośredni do strony pobrania oświadczenia:
https://gzgkskolyszyn.bip.gov.pl/wnioski/oswiadczenie-dotyczace-zgody-na-wysylanie-faktur-vat-droga-e-mail.html

Krzysztof Kozioł
Kierownik GZGK w Skołyszynie