Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Bączal Górny”. Remont blisko 1,3 km drogi obejmował m.in. likwidację przełomów z wykonaniem warstwy żwirowej, warstwy tłuczniowej i profilowaniem masą bitumiczną, przebudowa przepustów na zjazdach, uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, odmulenie rowów oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Całkowity koszt remontu wyniósł 632 407,61 złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków przyznanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w  kwocie 482 204,00 złotych oraz środków własnych Powiatu Jasielskiego, które wyniosły 130 203,61 złotych i dotacji celowej z budżetu Gminy Skołyszyn w kwocie 20 000,00 złotych. Wykonawca STRABAG Sp. z.o.o.

W oddaniu drogi do użytku w dniu 15 grudnia 2020 uczestniczyli: Starosta Jasielski p. Adam Pawluś wraz z Członkiem Zarządu i Radnymi do Rady Powiatu Jasielskiego, Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn p. Dariusz Łyszczarz i Radny wsi Lipnica Górna do Rady Gminy Skołyszyn p. Stanisław Wojdyła, Radny Województwa Podkarpackiego p. Wojciech Zając, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z Inspektorem Nadzoru oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Ponadto zakończony został remont ponad 800 m. odcinka drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany. Koszt realizacji tego zadania drogowego wyniósł 448 818,51 złotych, z czego 20 000,00 złotych pochodziło z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Skołyszyn. Wykonawca robót: PRDM Jasło.

1
1
2
2
Bączal Górny
Bączal Górny
Bączal Górny
Bączal Górny
Bączal Górny
Bączal Górny
Święcany
Święcany
Święcany
Święcany
Previous Next Play Pause