Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszynz dnia 11.01.2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Przysieki 1/2019" w gminie
Skołyszyn

 

Więcej informacji na stronie BIP - przejdź