Wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przysieki 1/2019”

W nawiązaniu do Obwieszczenia z dnia 11.01.2020 r. dotyczącego wyłożenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przysieki 1/2019” do publicznego wglądu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przysieki 1/2019” w gminie Skołyszyn
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem do projektu uchwały dostępny jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn - przejdź...