Informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w 2021 roku. Wykaz złożonych wniosków i kwota przyznanych dotacji:

  • Wniosek Nr 1: Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn.  Wnioskowana dotacja: 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy,  stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, zakup sprzętu sportowego, przygotowania obiektów do rozgrywek). Kwota przyznanej dotacji: 70 000,00 zł.
  • Wniosek Nr 2: Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy „Standart” w Święcanach, Święcany, 38-242 Skołyszyn.  Wnioskowana dotacja: 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, udział w rozgrywkach ligowych, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, przygotowanie obiektów do rozgrywek, zakup odzieży i obuwia sportowego). Kwota przyznanej dotacji: 40 000,00 zł.

Ogłoszenie Wójta Gminy Skołyszyn o przyznanych kwotach dotacji