Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

  • 538/1 o pow. 0,3413 ha, (pow. dzierżawy – 80 m2) na terenie wsi Harklowa,
  • 538/1 o pow. 0,3413 ha, (pow. dzierżawy – 100 m2) na terenie wsi Harklowa,
  • 1670/21 o pow. 1,3775 ha, na terenie wsi Harklowa,
  • 238/24 o pow. 0,1522 ha, 244/13 o pow. 2,0925 ha, 290/3 o pow. 0,2363 ha i 291/3 o pow. 0,0796 ha, na terenie wsi Siepietnica,
  • 484/3 o pow. 0,3884 ha, (powierzchnia dzierżawy – 50 m2) na terenie wsi Skołyszyn.

Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r., a także na stronie internetowej Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/ Gminy Skołyszyn.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: (13) 449 –17 – 31.

ZARZĄDZENIA (od Nr 33 do Nr 38) - ZOBACZ