Ogłoszenie nr 5/2021 Wójta Gminy Skołyszyn o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przysieki - dz. 415/12 oraz zarządzenie nr 43/2021 z ceną nieruchomości oraz zarządzenie nr 44/2021 z wykazem nieruchomości.

Szczegóły pod linkem: https://skolyszyn.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-nr-5-wojta-gminy-skolyszyn-z-dnia-25-lutego-2021-r.html