W styczniu 2020 r. swoją działalność rozpoczął Klub „Senior+” w Skołyszynie. Klub zlokalizowany jest w budynku GOKiCz w Skołyszynie. Utworzenie ww. miejsca było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na 2015-2020.

Placówka oferuje 15 miejsc dla Mieszkańców Gminy Skołyszyn w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu „Senior+” jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Spotkania uczestników odbywają się trzy razy w tygodniu, realizowane są zajęcia kulturalno – rozrywkowe, artystyczno – rękodzielnicze, kulinarne, a także sportowo – rekreacyjne.

 
1
1
2
2
Previous Next Play Pause