W 2021 roku przypada okrągła - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Pan Dariusz Łyszczarz, Sekretarz Gminy Pani Izabela Jankowska-Zawada oraz Zastępca Wójta Pan Paweł Gutkowski złożyli kwiaty przed pomnikiem Bohaterów II wojny światowej oraz Ofiar terroru faszyzmu hitlerowskiego i stalinizmu. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, uroczystość miała charakter symboliczny.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Chociaż Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause