Celem konkursu i zarazem akcji charytatywnej, którego organizatorami była Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie było promowanie ekologicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz pozyskanie funduszy dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ze zbiórki plastikowych nakrętek przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Skołyszyn.

Do konkursu przystąpiło osiem szkół z terenu gminy Skolyszyn: Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Harklowej, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy,Szkole Podstawowej w Kunowej, Szkoła Podstawowa w  Lisowie,Szkoła Podstawowa w Przysiekach, Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,Szkoła Podstawowa w Święcanach.
 

7 maja 2021 roku Jury w składzie: 

  • Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, 
  • Marta Gąsiorowska – Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, 
  • Małgorzata Kwiatkowska – Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i kontroli,

po przeanalizowaniu raportów z przebiegu zbiórek w poszczególnych szkołach i protokołów odbioru nakrętek oraz biorąc pod uwagę Regulamin Konkursu „Pozytywnie zakręceni” zdecydowało, że placówką, która uzyskała najwyższy wynik jest Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym.

 
Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym otrzyma nagrodę główną konkursu - stację modułową do segregacji odpadów.
Na podstawie raportów przekazywanych przez placówki oświatowe Jury wskazało również trzech najlepszych uczniów, którzy zebrali największą ilość nakrętek:
 
  • Julia Stygar; Szkoła Podstawowa w Skołyszynie - 74,3 kg
  • Oliwia Stygar; Szkoła Podstawowa w Skołyszynie - 74,3 kg
  • Aleksandra Mitrut; Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym - 71,88 kg
Podczas akcji uczniowie ośmiu szkół z terenu gminy Skolyszyn zebrali łącznie 1710,10 kg plastikowych nakrętek, które przekazane zostaną Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.