13 maja 2021 roku rozstrzygnięty został rodzinny konkurs plastyczny „Książka z surowców wtórnych” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Konkurs ogłoszony został w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021. Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania, kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki oraz inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.

Konkurs adresowany był do rodzin z Gminy Skołyszyn. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastyczno – technicznej, przy użyciu wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub ich części oraz materiałów plastycznych. Zgodnie z regulaminem konkursu praca powinna mieć formę książki i zawierać co najmniej jeden wiersz poetów polskich.

Jury konkursu oceniając zgodność prac z tematyką i celami konkursu, pomysłowość i oryginalność, zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny - zwłaszcza najmłodszym, estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny nagrodziło  pięć prac:


Laureaci konkursu /NAGRODY RÓWNORZĘDNE/:
- Anna, Krzysztof, Magdalena, Ewa Sanocka,
- Remigiusz, Justyna Dubiel,
- Mateusz, Marcelina, Huber, Monika Stój
- Maciej, Jadwiga, Adam Gorczyca
- Nikola, Karolina, Anna Klęba

Pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom konkursu wręczył Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - p. Paweł Gutkowski oraz dyrektor GOKiCz p. Marta Gąsiorowska. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause