Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Celem projektu jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

„BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” to nasza pierwsza  propozycja bezpłatnego szkolenia w ramach projeku „Sieć na kulturę”.  Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

Informacji na temat szkolenia udziela:

Jadwiga Gorczyca / Biblioteka w Skołyszynie 13 449 10 89

Kto może brać udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat

Czego dowie się Twoje dziecko?

Dowie się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.siecnakulture.pl

Szkolenie dla dzieci 1