W związku z pismem znak: PIW.ZCHZ 408/6/2/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle dot. informacji o wygaszeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w miejscowości Strzeszyn, 38 – 340 Biecz, Wójt Gminy Skołyszyn informuje, iż teren Gminy Skołyszyn nie stanowi obecnie obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

doc01216120210607101935