Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają dzieci 20 czerwca na piknik rodzinny, który odbędzie się w godzinach 15.00-19.00 na stadionie sportowym w Skołyszynie. 

Podczas pikniku dzieci wezmą udział w zabawach integracyjnych z animatorami, strażakami i pracownikami GOKiCz w Skołyszynie oraz w licznych grach i konkursach. Na scenie zaprezentują się laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowejoraz uczestnicy zajęć artystycznych prowadzonych w GOKiCz w Skołyszynie.

W trakcie pikniku można będzie bezpłatnie korzystać z atrakcji wesołego miasteczka.Dodatkową atrakcją będą pokazy naukowe "Mądry dzieciak" oraz stoisko przyrodnicze "EKOSKOPU"  z mikroskopowaniem owadów i roślin, przyrodniczą wystawką bioróżnorodności z tablicami interaktywnymi i zabawami oraz eksperymentami chemicznymi. Ponadto będzie możliwość dokonania spisu w ramach obowiązkowego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 

Piknik zorganizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zabawy plastyczne zorganizowane zostaną w ramach projektu "Tu czytaMy" (Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

DZIEN DZIECKA21